OZNAKOWANIE

W wilgotnych i licznie uczęszczanych miejscach klasyczne znaki z czasem ulegają zniszczeniu i trzeba je wymieniać. Dzięki swej wodoodporności, projektor PROIETTA FX LED stanowi dobrą alternatywę. Łatwo go zamontować w budynkach przemysłowych i komercyjnych, a dzięki niskim kosztom eksploatacji i dużej żywotności lampy nie wymaga wielu prac konserwacyjnych. Pracownicy firmy PROIETTA mogą dokonać oceny powierzchni projekcji i ustalić najlepsze miejsce do montażu projektorów.

ZAPYTAJ NAS, JAK STWORZYĆ TEGO TYPU PROJEKCJĘ

    Dichiaro di aver letto, compreso e accettato l'Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.


    industrial signage